Místa

Muzeum Neonów

Na druhém břehu řeky Visly, na varšavské Praze, v polorozpadlém areálu dávné fabriky se nachází muzeum neonů.

Jedinečnou sbírku autentických neonů pocházejících hlavně z Varšavy, ale také z jiných koutů Polska, udržuje společnost péče o staré neony, která se snaží zachraňovat, popř. i restaurovat neonové nápisy, které se vyskytovaly v ulicích polských měst zejména v 60tých, 70tých a 80tých letech minulého století.

Ve vstupní části muzea, které se jinak rozkládá ve velké obdélníkové hale, je zpracována historie neonu jako takového – od jeho objevení chemikem Williamem Ramsayem v roce 1898, přes chemické pokusy, jejichž výsledkem bylo vynalezení různých barevných mutací – až k jeho využití pro reklamní účely.

Nejprve se pojednání zabývá neonem na celém světě a později se začne zaměřovat na polskou realitu a roli, jíž neonové nápisy sehrály v době PRLu (rozuměj, socialistické období).

Jejich prostřednictvím byla totiž vyjadřována i politická nálada v zemi – nejprve zaznamenaly velký boom a byly téměř všudypřítomné a socialistická propaganda se nebála je výhodně používat ke svým účelům, avšak později, když situace poněkud přituhla, byly neony ve velké míře odstraňovány a ulice se znovu halily do tmy.

Některé ikonické nápisy se však zachovaly a mnozí Varšavané by si bez nich nedokázali dřívější tvář Varšavy představit.

Pro cizince jsou neony samy o sobě zajímavé, avšak tento kulturní prvek a spojení s minulostí a životy, které tehdy lidé vedli, nám chybí. A to ještě my, Češi, jakožto národ s podobným politickým vývojem (ve 20. století), si ještě snáze dokážeme představit, jak se tehdy žilo, než návštěvníci ze západních či naopak hodně východních (Korea, Japonsko) zemí.

Bohužel kvůli tomu, že neony a jejich kultura byly chtě nechtě svázány s PRLem, došlo po nastolení nového režimu k jejich častému likvidování.

V rámci technologického rozmachu se objevily jiné typy svítících reklam, které byly méně nebezpečné a pravděpodobně také levnější, čili zlatým časům neonů odzvonilo a ony skončily v propadlišti dějin. Některé byly sešrotovány, jiné odvezeny na skládky a zaházeny tunami dalšího odpadu.

Některé však byly pouze sejmuty a uschovány – a právě tyto zachráněné exempláře hledá a shromažďuje varšavské muzeum a organizace, která ho v roce 2005 založila.

Jsou zde vystaveny autentické exponáty, některé v dobrém, jiné v horším – a ještě jiné v úplně dezolátním stavu. Ty nejznámější byly většinou za podpory sponzorů zrekonstruovány a opraveny, aby mohly znovu zazářit v plné kráse.

Jedná se bezesporu o velice zajímavé muzeum a umělecky záslužný počin lidí, kteří stojí na pozadí tohoto projektu – neony lze skutečně považovat za umělecká díla demonstrující historickou realitu takovou, jaká skutečně byla.

Aby však muzeum neutkvělo pouze v minulosti, soustředí se i na propagaci neonů a jejich krásy v dnešním světě (samozřejmě za podpory sponzorů, kteří financují opravy nebo instalace nových neonových projektů).

Asi nejznámějším novodobým neonem, který byl na území Varšavy nainstalován, je nápis: „Miło Cię widzieć.“, který zdobí jeden z mostů klenoucích se přes Vislu – a sice Most Gdański.

Význam sdělení lze snadno uhádnout: „Je milé/hezké Tě vidět.“ Tento nápis je určen všem, kteří pod mostem procházejí, což mi přijde jako úžasně pozitivní myšlenka.

Rozhodně je to heslo, které se pomalu stává jedním z neoficiálních varšavských sloganů a také heslo, které bych moc ráda věnovala všem čtenářům, kteří na můj blog čas od času zavítají.

Čili: „Miło Cię widzieć.

Zdroje:

Muzeum Neonów

Muzeum Neonów: Miło Cię widzieć

Wikipedie: Neon

Jeden komentář

Leave a Reply

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.

Secured By miniOrange