Záležitosti

Syrenka

Dnešní příspěvek bude spíše obrazový, než textový. Chtěla bych si v něm vzít na paškál varšavskou Syrenku (Sirénku), která je symbolem města. Symbolem oficiálním, protože se nachází na městském erbu, ale také symbolem neoficiálním, s nímž pracují různé instituce, umělci či firmy.

Syrenka je ozbrojena, třímá meč a štít a je patronkou a ochránkyní města.

Poprvé se na pečeti Varšavy objevuje v roce 1400, ale tehdy ještě v úplně jiné podobě: horní polovina těla je lidská (buď mužská, nebo ženská) a dolní polovinu tvoří rozepjatá křídla, dvě tlapy a ocas.

Postupem času se vzhled Syrenky měnil až do současné oficiální půl-ženy a půl-ryby – s tou se poprvé na pečetích můžeme setkat v polovině 18. století. Roku 2002 byla Syrenka jako oficiální znak Varšavy uzákoněna i ústavou.

Syrenku je možno ve Varšavě potkat téměř na každém kroku, ale nejvýznamnější je socha na Rynku Starego Miasta (Staroměstské náměstí) a u Centra Nauki Kopernik, u Wisly, nedaleko mostu Świętokrzyskiego.

Zde u řeky byla první socha Syrenky nainstalována už v roce 1939 a je možné ji zde nalézt dodnes.

Na Rynek Starego Miasta byla tamní Syrenka poprvé umístěna už roku 1855 a stála tam do roku 1928. Později byla přemisťována různě po městě a na své původní místo se vrátila teprve v roce 2000. O osm let později byla původní socha uschována v muzeu a nahrazena replikou.

Kromě těchto míst se sochy Syrenky nachází i jinde, např. u „wiaduktu im. Stanisława Markiewicza“, ale s touto Syrenkou jsem zatím neměla tu čest.

Co mě na Syrence zaujalo, je fakt, že se stala skutečným symbolem městem, který kromě oficiálních institucí typu varšavské tramvajové linky nebo varšavští taxikáři, používají i soukromé firmy ve svých znacích či jako námět svých log.

Syrenka díky tomu není jen postavou z legendy, ale živoucí a stále přítomnou hrdinkou. A jelikož mám ráda dívky, ženy, panenky, víly a ženské hrdinky všech možných uměleckých podob, nemohla ani Syrenka mé pozornosti uniknout. Chtěla bych vám nyní představit několik snímků, na nichž se Syrenka v různém ztvárnění nachází:

Syrenka jako symbol varšavských tramvají…

… na městských patnících…

…variace na Syrenku na pilíři před vstupem na koupaliště na Saskiej Kępie…

…Syrenka děkuje za vhazování odpadků do košů…

…povlává na praporu na Nowych Bulwarech…

…hlásá, že „Zde bije srdce hlavního města“…

…prodává domácí zmrzlinu…

…zve na průvod Sirén…

…zdobí čalounění v tramvajových vozech…

…láká k odpočinku na lehátku…

…anebo všem radí, aby se „Zamilovali do Varšavy“…

A to mně se stalo!!!

Když jsem hledala informace o Syrence, zaujala mě legenda, která se k objevení Syrenky ve Varšavě váže:

Před dávnými časy připluly do Evropy dvě sestry, krásné Sirény. Jedné se zalíbilo v Dánsku, a tak její socha krášlí přístav v Kodani. A druhá plynula dál až do Gdaňsku, kde se vydala proti toku řeky Wisly. V jednu chvíli byla unavená a potřebovala si odpočinout, čili vystoupila na břeh – a jelikož se jí místo zalíbilo, rozhodla se zde zůstat. A to bylo právě ve Varšavě. Siréna sice škodila místním rybářům, ale jelikož je omámila svým nádherným zpěvem, nic proti ní nepodnikli. Kromě jednoho bohatého kupce, který si snadno spočítal, že vydělá jmění, když Sirénu polapí, uvězní a bude její zpěv předvádět za peníze divákům. Nářek Sirény uslyšel jeden rybářský synek, který spolu se svými přáteli Sirénu v noci osvobodil. Siréna mu na oplátku slíbila svou pomoc v případě nouze – a právě z toho důvodu je vyzbrojená mečem a štítem.

Zdroje:

Wikipedia: Warszawska Syrenka

Symboly Varšavy ke stažení

 

Leave a Reply

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.

Secured By miniOrange